Az első ilyen típusú készüléket (Pi-Ray Coffer) Christopher Hills az 1970-es években találta fel. Ez tulajdonképpen egy radionikus adó-vevő, amely felerősíti azt a tudományosan máig nem értelmezett hullámon alapuló kapcsolatot ami minden élő entitást összekapcsol. Ez a rezgés mely mindenen áthatolva keresztül-kasul átszövi az univerzum szövetét gondolat formában alakítja folyamatosan a valóságot.

A készülék három összetevőből áll. Először is a piramis forma erőteljes hatását tartalmazza. Itt meg kell említeni, hogy a 2 dimenziós piramis energiája megegyezik a közismert háromdimenziós alakzattal. Ezt kétséget kizáróan igazolták Kirlian fotókkal, valamint alfa hullám detektoros mérésekkel.

Másodszor a piramishatás további erősítése érdekében a lemezek alsó felületén egy-egy sík kerámia mágnes van ragasztva. Ez hatalmas mágneses és elektrosztatikus mezőket vezet be a függőleges tengely iránt.

A harmadik összetevő egy védelmi egység, amely kiszűrni hívatott a káros hatásokat. Az óramutató járásával megegyező irányban forgó réz-huzal spirál a piramiscsomag körül van feltekercselve

Kevéssé ismert, hogy a piramisban létrejött energiák nem mindegyike áldásos a szerves anyagokra. A “fáraó kamrája” (felső kétharmad) magasságában erős dehidratáló hatás mérhető, ami kihat az egész alakzatra. Ez a sík piramis esetében is jelen van, lefelé ható erőként, míg a “zöld” pozitív energia felfelé irányul.

Ez az eszköz, nevezzük “piramis cső-nek” magába foglalja a Nagy Piramis hatásokat. Használója tudatossága aktivizálódik benne és felerősíti mindazt, ami jelen van az ember elméjében, akár pozitív, akár negatív!

Máté 9:22 Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: “Bízzál, leányom, hited megtartott téged.” És meggyógyult az asszony abban az órában. 

 

A gondolat ereje mérhetetlen dolgokra képes. Ezt próbálják üzenni számunkra a világ minden tájáról előkerült ókori képek, szobrok, írások. Az anyag ragacsos sarába süllyedt vaskor embere azonban képtelen felfogni, megérteni, hogy minden ami történik, lelki szinten indul, és csak ezután testesül meg a fizikai valóságban. A dolgok manifesztációjának sebessége pedig a belevitt érzelem intenzitásától függ.

Míg az atomi fizikus ezt “kegyes hatásnak” nevezi, Tom Bearden könyvében a 10. oldalon, ahol a “virtuális állapot modulációkat “a hit, az akarat” elérje a kvantum küszöböt és a megfigyelhető fizikai változások eredményeit”, vagyis a személy meggyógyult. Werner Heisenberg tisztában volt azzal, hogy az “operátor tudata” felboríthatja és kiszámíthatatlanná teheti az egyébként kiszámítható funkciókat a természet törvényei szerint. Egy előadásában mondta Hannoverben, 1934-ben: “A megfigyelő eszköz hatását a megfigyelt testre úgy kell értelmezni, mint zavar, részben ellenőrizetlenül … És a beteg a rákot akarja… ez a tény zavart okoz, hogy a gyógyító erők hatékonyan fel tudják szakadni a tömegeket és visszaállíthassák az egyensúlyt.)

Ebből következik, hogy bárki, aki létrehozza és használja ezt az eszközt, pozitív szemléletűnek kell lennie. Azok, akik ártó szándékkal vagy gonosz célra használják, ártanak maguknak, mert a Piramiscső folyamatosan “táplálja” az operátort. Szélsőséges példaként az a személy, aki óhajt valakit megölni, végül megölheti magát.

Teremtés könyve 9,6 A ki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.

A Piramiscső alapfunkciója egy olyan pszichotronikus vagy radionikus “műsorszolgáltatás”, amelyet a “hangolás” aktivál a használó személyes hullámhosszához, és erősíti a vibrációit. A hangolás nem más mint a használó, óhaja, vágya. A gondolat mellett erősítésre használható hajszál, köröm, fotó, vércsepp, vagy a célzott egyéntől vagy állattól származó bármilyen minta.

Egy példa: Ha valakinek erősen szeretnénk valamit, Írjuk fel a nagyméretű piramis hátoldalára, és tegyünk egy tőle származó mintát rá. Pl.: az egyén fotója. Három hétig ne nyúljunk hozzá, de a gondolatunk legyen rajta. Napközben minél többször gondoljunk érzelmemmel töltve erre a kívánságunkra, és teljes szívünkkel akarjuk, hogy valóra váljon.

A piramisegység egy megfelelő hosszúságú, 6 cm-es és átmérőjű műanyag csőben van elhelyezve. A pozitív forgási spirál a cső külsejéhez van csatlakoztatva, észak felől és délen a másik végétől. A piramisok négyzet alakú műanyagból készülnek a cső belsejébe, a mágnest közvetlenül a lemez alá kell, középre ragasztani.
Minden mágnesnek polarizáltnak kell lennie, és úgy kell elhelyezni, hogy “húzzon” a tetejétől. Más szóval, mindegyiknek egyformán vonzza a mágneses energiát felülről lefelé. A piramislemezeket is úgy kell elhelyezni, hogy oldaluk párhuzamos legyen egymással. Marad néhány centiméter szabad terület a torony alján a mintáknak. Nagyon lényeges a pontos elkészítés. A derékszögek, a középpontok és az arányok tartása. Amikor elkészül, egy szerves egységnek kell lennie. A tájolás is fontos. Nevezzünk ki egy állandó helyet, ahol nincs mozgatva, minél távolabb elektromos készülékektől. Egy iránytűvel állapítsuk meg az északi irányt, majd jelöljük meg egy vonallal. A készüléket úgy helyezzük el, hogy a piramisok éle párhuzamos legyen a vonallal.

Tekintsünk úgy rá, mint egy “Szent Grálra”, mint az életünket gyökeresen megváltoztató csodálatos Dzsinnre. Ne használjuk minden apróságra, legyen ünnep mikor használatba vesszük. Érezzünk, hogy van egy igaz segítőnk, ami csak jót akar nekünk, és mindent megtesz, hogy teljesítse vágyainkat. És, ha vásárolnál egyet, katt ide!

Lukács evangéliuma 2. fejezet 14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!